Nietypowe Techniki Fotograficzne

Warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli poznać i nauczyć się nietypowych technik fotograficznych na papierze artystycznym i tkaninie.
Spotkania poprowadzą Łukasz Gietka i Greg Ostrowski, założyciele Instytutu Fotograficznych Technik Szlachetnych, który skupia wokół siebie zarówno fotografów zawodowych, jak i artystów plastyków, realizujących swoje prace m.in. poprzez szlachetne techniki fotograficzne. Zadaniem Instytutu jest zachowanie, upowszechnianie, nauczanie i badanie dawnych technik fotograficznych. Instytut organizuje warsztaty i plenery oraz prowadzi działalność badawczą i wystawienniczą.

Spotkania poświęcone będą fotografii polaroid. Uczestnicy nauczą się trzech zastosowań filmu natychmiastowego:

– po pierwsze – tradycyjne wykorzystanie, czyli zrobienie zdjęcia,

– po drugie – uzdatnienie negatywu do wykonywania z niego kopii stykowej,

– po trzecie – transfer emulsji filmu natychmiastowego na powierzchnię papieru artystycznego.

Za treść odpowiada organizator wy