Muzeum Utracone 2017 w Warszawie

Arrasy wawelskie to jedne z najbardziej wyjątkowych dzieł wśród polskich zbiorów. Opowiadają nie tylko historię trudu ocalenia dziedzictwa przed okupantem podczas II wojny światowej, ale również część historii Polski. Powstałe na zamówienie króla Zygmunta Augusta od XVI w. do drugiej połowy XX w. tkaniny wielokrotnie podróżowały, były ukrywane, naprawiane, tracone, poszukiwane i odzyskiwane na nowo. W ramach tegorocznej odsłony Muzeum Utracone, chcemy przybliżyć niezwykłą historię podróży arrasów, która zaczyna się na Wawelu wraz z ich wywiezieniem w 1939 roku, poprzez Kanadę, gdzie znalazły się po wielu zwrotach akcji, aby w 1961 roku powrócić do Polski słynnym statkiem „Batory”.

Tkaniny zostały wpisane do Katalogu Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement – inwentarza najwybitniejszej sztuki europejskiej znajdującej się na terenie Generalnego Gubernatorstwa przygotowywanego przez Niemców jeszcze przed wojną. Skatalogowane obiekty były w większości rekwirowane, składowane w Krakowie na Wawelu i przeznaczone do wywiezienia do Niemiec. Z 521 pozycji znajdujących się w Katalogu nie udało się przejąć i wywieźć w głąb III Rzeszy wyłącznie arrasów z Zamku na Wawelu.

Historia narażenia życia, wielkiego trudu i brawurowych ucieczek to historia arrasów wawelskich. Chcemy Wam ją opowiedzieć podczas VIII edycji Muzeum Utracone.