Lwy mojego podwórka, czyli śladami Newerlego – spacer

LWY MOJEGO PODWÓRKA, 
CZYLI ŚLADAMI NEWERLEGO

W ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika

Miejsce spotkania: Świętokrzyska r. Mazowieckiej
przewodnik: Dorota Wójcik

Spacer bezpłatny