Łukasz Nagórka klasycznie

Łukasz Nagórka zagra utwory J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. van Beethovena i F. Chopina.

Łukasz Nagórka jest pianistą, absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Brał udział w wielu konkursach pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Austrii oraz we Włoszech.

Łukasz Nagórka jest aktywnym pianistą solowym i kameralistą, występował w wielu renomowanych salach koncertowych w całej Europie. Otrzymał wiele nagród i stypendiów: za zasługi na rzecz kultury i sztuki oraz za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

Łukasz Nagórka podejmuje również działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz w szkołach muzycznych.

bach/busoni wachet auf ruft uns die Stimme