Łukasz Majcherowicz, Tomasz Szafnicki, OKNA

Moje obrazy prezentowane na wystawie „Okna” są obszarami poszukiwań harmonii i sensu istnienia. Poszukuję wyjścia z sytuacji. Szukam możliwości otwarcia się na zdarzenia, które mnie spotykają. Obraz staje się dla mnie oknem, przez które staram się zajrzeć do wnętrza mojego umysłu. Często szukam stanu skupienia poprzez powtarzalność znaków. Czasami poruszam się na granicy symetrii. Tak jakbym ogniskował wzrok, który jednak co jakiś czas przeskakuje, ucieka. Często obrazy w abstrakcyjny sposób przedstawiają wspomnienie pejzażu. Zauważone może wyrazić różne myśli. Język abstrakcji geometrycznej jest mi bardzo bliski a prostokątna forma blejtramu sama wyznacza obramowanie – okno.

Obraz – okno jest sceną, na której grają światła i cienie wyrażone kolorem. Często przedstawiam układ statyczny, który dzięki drobnym przesunięciom form staje się ruchem.
Fotografie Tomasza Szafnickiego emanują niezwykłym światłem i kolorem. Jego kompozycje uderzają trafnością. Przykuwają wzrok wnikliwymi zauważeniami. Artysta komponuje swoje fotografie z wielkim wyczuciem formy osiągając harmonię budowy obrazu. Misterne konstrukcje Tomasza Szafnickiego mają wybitnie kontemplacyjny charakter.

Uznaliśmy, że nasze prace zaskakująco silnie korespondują między sobą. Łączy je poszukiwanie ładu i harmonii. Wspólny jest język geometrii i oszczędność środków wyrazu plastycznego. Nasze prace korelują i w przedziwny sposób się uzupełniają.
Zapraszamy na wspólną wystawę malarstwa i fotografii.

Łukasz Majcherowicz

Wernisaż: 20 marca, o godz, 18.00, w Galerii Lufcik.