Lato zaczyna się z Zachętą

Gry z kompozycją – Henryk Stażewski

Jak twierdził Johan Huizinga, zabawę można rozpatrywać w kategoriach estetyki. To kolejna cecha, która pozwala postawić ją blisko sztuki. Zabawa przejawia pewne skłonności, by być piękną, ma swoją harmonię i rytm. Ma również ściśle określone reguły, czasem przypominające te, którymi kierują się w swojej twórczości artyści.

Inspiracją do wielkoformatowej gry są kompozycje z obrazów Henryka Stażewskiego konstruowane z geometrycznych elementów według określonych reguł oraz popularna gra w bierki, która również ma swoje zasady i specyficzną dynamikę. W tym przypadku gra przebiega na opak – uczestnicy dokładając po jednym elemencie mają za zadanie stworzyć abstrakcyjne instalacje. Napięcie, jakie towarzyszy chwiejnym kompozycjom Stażewskiego jest zatrzymane w obrazach. W przypadku gry to napięcie (które jest ważnym elementem każdej zabawy) będzie nam towarzyszyć cały czas, a dążenie do idealnej formy, może skończyć się wielkim bałaganem.

Prowadzenie: Michalina Izert
Koordynacja: Karolina Iwańczyk