Kurs EXPRESS w Studium aktoRstudio

EKSPRESS to przyspieszony kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na studia aktorskie. W ramach zajęć realizujemy program z zakresu wymaganego przez komisję rekrutacyjną. Program obejmuje pomoc w doborze i interpretacji tekstów:

wiersz klasyczny,
wiersz współczesny,
proza klasyczna,
proza współczesna
piosenka

Dodatkowo przygotowanie od strony wokalnej i ruchu scenicznego oraz ćwiczenia z dykcji, impostacji i emisji głosu.

KURS WEEKENDOWY
WARIANT MAXIMUM

Zajęcia grupowe odbywają się w każdy weekend (sobota, niedziela) od 10.00 do 18.00.
Ilość zajęć uzależniona jest od liczby kursantów

Ilość miejsc ograniczona

Kurs rozpocznie się 1 marca 2015 roku i potrwa do 31 maja 2015 roku

WARIANT MINIMUM
Zajęcia grupowe odbywają się w 4 weekendy (sobota, niedziela) od 10.00 do 18.00.

KURS WIECZOROWY

Zajęcia grupowe odbywają sie w poniedziałki i piątki, od 17.30 do 21.00
Ilość zajęć uzależniona jest od liczny kursantów

Ilość miejsc ograniczona

Kurs rozpocznie się 2 marca 2015 roku i potrwa do 27 maja 2015 roku