Kuba Janyst/ IMAGINARY LANDSCAPE

Seria datowanych śladów - to najkrótsza istniejąca definicja dziennika, autorstwa Philippa Lejeune’a.

Dziennik ujęty w swojej fizyczności, konsekwencji i teraźniejszości staje się obłaskawianiem anarchii rzeczywistości. Idąc za tą myślą wystawa Kuby Janysta Imaginary Landscape jest praktyką oswajania przypadkowego charakteru codzienności, bezpiecznym obcowaniem z nadmiarem lub, w słowach samego artysty chaosem udomowionym .

Na drodze wieloletnich poszukiwań i konfrontacji różnych estetyk Janyst wypracował sposób obrazowania współczesności oddający jej rozedrganie, przeciążenie komunikatami i napastliwość. Dzisiejszy świat artysta postrzega poprzez kumulację danych, szum informacyjny, hałas treści. Ujmuje je w formę zadziwiającą w swej prostocie i celności: użycie farby akrylowej i krawędzi szpachli, która geometryzuje, ale i zagęszcza, przedstawioną rzeczywistość. Punkt widzenia staje się jednocześnie techniką, tym samym przedstawiony obraz okazuje się równie ważny co proces twórczy i finałowa materialność dzieła. Jest w tym akcie coś z ludycznej radości dziecka, ale i zakonnej dyscypliny. Kuba Janyst wychodząc od dźwięków – szumu komunikacyjnego i muzyki elektronicznej – realizuje je w formie obrazu, w którym natężenie drgań jest tak wysokie, że materializuje się w abstrakcyjnych strukturach i zarazem je dekonstruuje.

Wyobrażony pejzaż Janysta nie jest propozycją łatwą w odbiorze. Jednak też nie o czysto estetyczne dopieszczenie widza malarzowi chodzi. Daleki od dydaktyzmu czy moralizowania rozwibrowuje przedstawioną rzeczywistość do punktu granicznego wprowadzając odbiorcę w równie hipnotyczne rozedrganie. Janyst mocno osadzony w architekturze i z niej czerpiący, myśli bryłą i linią, nie plamą. I choć w pierwszej chwili to właśnie barwa atakuje widza, to po chwili kolor ustępuje miejsca setkom pojedynczych linii, ścięgien i wiązek spod których wyłania się obraz rzeczywistości.

Z jednej strony prace Janysta są krytycznym ujęciem hałasu informacyjnego, przeładowania naszej rzeczywistości treściami bez przekazu, magmą dźwięków i odbić, wobec których jesteśmy bezbronni i przez które jesteśmy przytłaczani. Z drugiej jednak strony, poprzez pewien paradoks polegający na zwielokrotnieniu tego szumu, jego re-produkcji ad infinitum, obraz nas nie pochłania, ale raczej uzbraja w umiejętność uJArzmienia chaosu.

Wystawa Imaginary landscape jest swoistym eksperymentem. Próbą pokazania wybranych kierunków użycia 

tej techniki malarskiej i spojrzenia artystycznego na polimorficznej skali możliwości twórczych. Jest też pewnego rodzaju zaproszeniem, by poprzez graniczne rozedrganie rozładować je i na nowo ustalić swój stosunek do codzienności.

Dr Julia Lewandowska, Kurator sztuki, kulturoznawca

wernisaż: 22.04.2017, g.18:00

wystawa: 22.04-26.05.2017

Galeria 81 Stopni
ul. Kłopotowskiego 38 lok.5, Warszawa