Koncert symfoniczny: Pashchenko, Lubimov, Collegium 1704

Koncert symfoniczny
20 sierpnia 2017 g. 17.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
ul. Modzelewskiego 59, Warszawa
Alexei Lubimov (fortepian historyczny), Olga Pashchenko (fortepian historyczny),

Collegium 1704, Václav Luks (dyrygent)

w programie:

Józef Elsner: Uwertura do opery „Andromeda”

Jan Ladislav Dusík: Koncert na dwa fortepiany op. 63/Symfonia koncertująca na 2 fortepiany i orkiestrę

przerwa

Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonia C-dur „Jowiszowa” KV 551

……………………..……….
Symphonic concert
20 August, 5 p.m.
Witold Lutosławski Studio of the Polish Radio
ul. Modzelewskiego 59, Warszawa
Alexei Lubimov (historical piano), Olga Pashchenko (historical piano),

Collegium 1704, Václav Luks (conductor)

programme:

Józef Elsner:Overture to the opera Andromeda

Jan Ladislav Dusík: Symfonia koncertująca na 2 fortepiany i orkiestrę

Symphonie concertante for two pianos and orchestra

intermission

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony in C major (‘Jupiter’), K551