Jazz Pod Wiatą 3/4

Kolejny koncert plenerowy typu – otwarta próba , pod wiatą, na podjeździe domku fińskiego ul.Jazdów 3/4, 00-467 Warszawa.

Skład zespołu:
Borys Janczarski – saksofon 
Mark Waggoner – gitara elektryczna
Andrzej Zielak – kontrabas