JANUSZ ŁUKOWICZ „PRAPLAMA”

Kuratorka: Magda Kardasz
Współpraca: Julia Harasimowicz

Co jest dziełem sztuki, a co towarem? Czy artysta może się utrzymać ze swojej sztuki? Czy dziś każdy może być artystą? Skąd się bierze sztuka?

To kilka z wielu ważnych pytań, które z poczuciem humoru zadaje na swojej wystawie Janusz Łukowicz.

Na nowy projekt przygotowany dla Miejsca Projektów Zachęty składają się prace powstałe w wyniku dadaistycznego gestu. Artysta przyjmuje postawę badacza starającego się zgłębić zagadki wszechświata i ludzkiego bytu czy rozwiązać problemy czyhające na człowieka w dzisiejszym stechnicyzowanym i skomercjalizowanym świecie. Świecie bombardowanym nadmiarem informacji i sterowanym przez internetowych mędrców. Przyjętą przez siebie metodę działania realizuje z żelazną (czasem do granic absurdu) konsekwencją, aż ukaże się ukryte drugie dno badanego zjawiska lub rzeczy. Innym ważnym dylematem, który zdaje się go zajmować, jest ideowa i materialna pozycja artysty oraz problem, czy i jaka sztuka w dzisiejszych czasach ma sens.

Tytuł projektu w MPZ — Praplama — wskazywać może na potrzebę artysty poznania praprzyczyny czy źródła bytu, sztuki (malarstwa). Punktem wyjścia do stworzenia cyklu prac o tym samym tytule było dla niego zakupione w jednej z agencji fotografii stockowych zdjęcie fioletowej plamy. Stała się ona powtarzanym motywem akwarelowych kompozycji, w których nie sposób odróżnić reprodukcję od oryginału. Łukowicz twierdzi, że zakup plamy paradoksalnie sprawił, że znowu poczuł przyjemność malowania.

Agencje fotografii stockowej stały się inspiracją i tworzywem także innych dzieł na wystawie. Jednocześnie Łukowicz chętnie eksponuje fakt posłużenia się gotowymi, cudzymi zdjęciami. Ten gest artysty zwraca uwagę na problem coraz trudniejszego do spełnienia warunku oryginalności w sztuce.

Janusz Łukowicz (ur. 1968). Studiował malarstwo w warszawskiej Akademii Stuk Pięknych. Twórca sytuacji nieoczywistych ale również tych, które zmierzają do z góry ustalonego celu. Spektrum jego realizacji obejmuje instalacje, obiekty, kolaże, wydruki, ingerencje w miejską przestrzeń. Sięga do cyfrowych obrazów, komentuje wirtualną rzeczywistość.

WYSTAWA TRWA DO 11.03