Inauguracyjny koncert symfoniczny

15. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
CHOPIN I JEGO EUROPA
Od Chopina do Moniuszki
Inauguracyjny koncert symfoniczny

Lenka Cafourková sopran
Natalia Rubiś-Krzeszowiak sopran
Krystian Adam tenor
Václav Čížek tenor
Tomáš Král baryton
Jan Martiník bas
Václav Luksdyrygent
Collegium Vocale
Collegium 1704

PROGRAM
Jan Stefani
Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale