Inauguracja 57. edycji Warszawskiej Jesieni

ARTE DEI SUONATORI
MUSIKFABRIK
Christine Chapman, róg
Dominik Połoński, wiolonczela
Stefan Asbury, dyrygent

Artur Zagajewski brut
Aureliano Cattaneo Double
György Ligeti Hamburgisches Konzert
Martin Smolka Semplice