Heinrich Böll – życie i twórczość. Wystawa

HEINRICH BÖLL – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 
Wystawa

18 września-20 listopada
Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a
Wstęp wolny 

Goethe-Institut zaprasza na wystawę poświęconą niemieckiemu pisarzowi, Heinrichowi Böllowi. Motto wystawy brzmi: „wtrącanie się jest jedynym sposobem na pozostanie realistą…“ (Heinrich Böll). Ekspozycja ukazuje Bölla jako niemieckiego literata, laureata Nagrody Nobla, krytycznego kronikarza najnowszej historii Niemiec, a także jako zaangażowanego demokratę, intelektualistę i obywatela Europy.

Wystawa została otwarta 18 września 2017 roku, można ją odwiedzać do 20 grudnia. Ekspozycję przygotowano we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie (Heinrich Böll Stiftung Warszawa).

***
Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu poświęconego życiu i twórczości Heinricha Bölla, który w tym roku obchodziłby setną rocznicę urodzin. Więcej informacji wraz z pełnym programem wydarzeń: www.goethe.de/ins/pl/pl/ver.cfm.