Geometria Czasu. Krzysztof Ostrzeszewicz. Rzeźba. Krzysztof Zając. Fotografia

W swoich rzeźbach często przetwarzam tematy, pozy, dzieła sztuki z przeszłości. W ten sposób staram się nawiązać kontakt z odbiorcami na różnych poziomach- poczynając od atrakcyjnej formy, przez pewną dekoracyjność nawet, po możliwe do odszukania odniesienia do dawnych i nie tak dawnych mistrzów (np. Donatello, Michał Anioł, Rembrandt, Caravaggio), historii i teorii sztuki. Będąc jednocześnie zafascynowanym intelektualnym dorobkiem kubizmu i bliższego nam formizmu, a także ogólnie – modernistycznych ruchów awangardowych – tworzę syntetyczne w formie rzeźby i to właśnie forma, którą postrzegam jako umysłowy, posługujący się abstrakcją aspekt sztuki, pozostaje centralnym punktem moich zainteresowań.
Krzysztof Ostrzeszewicz

Poszukuję nienagannych i minimalistycznych form, czystych proporcji i geometrycznych rytmów. Staram się, aby zawierały wizualną tajemnicę, były dla odbiorcy szyfrem i zagadką do rozwiązania. W centrum moich zainteresowań są obrazy skłaniające do refleksji, wywołującymi emocje, niosącymi wieloznaczne nieoczywiste treści.

Zestaw fotografii pt. „Nowy Świat” jest moją próbą zdefiniowania współczesnego człowieka, często zagubionego psychicznie i emocjonalnie w kamienno-szklano-metalowych, nowoczesnych miejskich przestrzeniach pozbawionych naturalnej organicznej materii. Osamotniona sylwetka człowieka w konfrontacji z urbanistyczną geometryczną przestrzenią jest dla mnie symbolem i zapisem współczesnych czasów.
Krzysztof Zając