EUGENIKA | spotkanie z dr Magdaleną Gawin oraz pokaz filmowy towarzyszące wystawie „Postęp i higiena”

„Racjonalizacja i granice postępu. O eugenice polskiej w latach międzywojennych i w latach II wojny światowej”

dr Magdalena Gawin, ur. 1972 w Warszawie, historyk, eseistka, pracuje w Instytucie Historii PAN. Publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospospolitej”, „Tekstach Drugich”, „Kronosie”, „Teologii Politycznej”, „Wiedzy i Życiu”. Wydała pierwszą monografią polskiego ruchu eugenicznego: Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880-1954), wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2002; Eugenika, modernizacja, państwo (redakcja z Kamilą Uzarczyk, współautorka), wyd. Neriton, Warszawa 2010; Historie Polski w XIX wieku, t.1 Kominy, dymy i obłoki; modernizacja i kultura, MHP, DiG, Warszawa 2013 (współautor z T. Epsztein, B. Dorpat, red. A. Nowak), Ostatnio wydała eseje o kulturze XIX-XX w. pt Bilet do nowoczesności, wyd. Teologia Polityczna, IH PAN, Warszawa 2014
Kuratorka (razem z dr Sylwią Kuźmą) multimedialnej wystawy polsko-angielskiej: W walce z degeneracją rasy, prezentowanej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w 2008 roku.
Scenarzystka filmu dokumentalnego Śmierć psychiatry, (reż. Amelia Łukasiak i Sławomir Małoicki) o życiu i śmierci dr. Karola Mikulskiego.