Dni Kultury Antycznej – Dziedzictwo Starożytności

Dni Kultury Antycznej będą trzydniową imprezą edukacyjną, przybliżającą uczestnikom i odwiedzającym historię i kulturę czasów starożytnych oraz pokazywać wpływ tej epoki na czasy późniejsze. Organizatorami są Społeczność XLVIII L.O. im. Edwarda Dembowskiego, Społeczność Gimnazjum nr 14 im. Leopolda Staffa oraz Fundacja Legio I Adiutrix. 

Starożytność położyła podwaliny pod naszą obecną cywilizację. Prawo, filozofia, zasady gramatyczne, matematyka czy choćby organizacja wojskowa pochodzi w większości z antyku. To ta epoka stworzyła podwaliny pod średniowiecze, jego obraz oraz kolejne epoki do dnia dzisiejszego łącznie. 
Dlatego trzecia edycja poza promowaniem wiedzy z zakresu historii i kultury czasów antycznych, nawiązywać będzie także do średniowiecza europejskiego, jego historii, osiągnięć i spuścizny.

Program na dni 28-29 września 2017 r. 
Dwa dni przeznaczone będą na darmowe wykłady dla dzieci i młodzieży ze szkół w Dzielnicy Ochota. Odbędą się one w Gimnazjum nr 14. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Te same tematy realizowane będą w oba dni.

09:00 – „Czy mógłbyś żyć w starożytnej Grecji i Rzymie?”
11:00 – „Starożytność na ziemiach polskich”
13:00 – „Jak podróżowano w starożytności?”

Poza wykładami, na terenie szkoły będą funkcjonować stanowiska edukacyjne rekonstruktorów Warszawskich, przybliżających wszystkim odwiedzającym różne aspekty życia starożytnych.

Program imprezy na dzień 30 września podzielony będzie na bloki tematyczne:

Rekonstrukcyjny – Obok siebie powstaną dwa obozowiska, starożytne oraz średniowieczne. Odwiedzający będą mogli wśród rekonstruktorów zapoznać się z historią i kulturą materialną obu epok.

W obozie starożytnym zostanie zaprezentowane stanowisko z wyposażeniem wojowników starożytnych przygotowane przez GRH Legio I Adiutrix, wraz z zaprzyjaźnionymi grupami rekonstrukcyjnymi okresu starożytnego. Na nim będzie można obejrzeć uzbrojenie legionistów rzymskich (w różnych wariantach), wojowników celtyckich, germańskich i iberyjskich. Prezentowane będą też przedmioty codziennego użytku, które towarzyszyły ludziom podczas wypraw wojennych, a których jak zestawów higienicznych większość by się nie spodziewała. Zostaną przeprowadzone pokazy walki poszczególnych wojowników (w zestawieniu historycznie poprawnym, czyli przeciwnicy historycznie mogliby się spotkać na polu walki). Planowane są także turnieje bojowe z nagrodami. Najlepsi wojownicy będą potykać się przed publicznością walcząc o miano najlepszego woja.
W obozie historycznym grupy odtwórstwa historycznego zaprezentują rekonstrukcje przedmiotów codziennego użytku ludzi żyjących na przestrzeni starożytności i średniowiecza. Wystawione zostaną także repliki uzbrojenia adekwatnego dla wojowników i rycerzy w poszczególnych okresach.
Podczas obu dni imprezy będą dostępne dla odwiedzających stanowiska łucznicze i oszczepnicze, na których będą mogli próbować swoich umiejętności odwiedzający. Członkowie poszczególnych grup rekonstrukcyjnych przygotują także stanowisko z poczęstunkiem kuchni historycznej. Pojawią się, tak jak w latach poprzednich, rzemieślnicy prezentujący rzemiosła dawne jak garncarstwo, kowalstwo, tkactwo itd. Twórcy ludowi prezentujący wyroby rodzime, tradycyjne, a rzadko obecnie spotykane. Przez oba dni będą też prowadzone wyjątkowe pokazy rozpalania ognia technikami historycznymi (Tomasz Milcarz, czołowy polski specjalista od survivalu historycznego).

Edukacyjny – cześć poświęcona edukacji związanej z historią i kulturą starożytną i średniowieczną. Składać się na nią będą dwie prezentacje strojów i wyposażenia ww. epok prowadzone przez prezesa Fundacji Legio I Adiutrix Michała Teodorowicza. Odbędzie się ona na terenie imprezy. Odwiedzający imprezę będą mogli dowiedzieć się jakie stroje nosili ludzie w starożytności
i średniowieczu na wybranych przykładach oraz jak zmieniało się wyposażenie wojowników
i rycerzy na przestrzeni ponad tysiąca lat.

Teatralny – W ramach działalności teatralnej będą swoje talenty prezentować grupy warszawskie mające repertuar nawiązujący do antyku. Zorganizowany w ramach Dnia Kultury Antycznej zostanie konkurs dla wszystkich chętnych w krótkich formach teatralnych.

Część ogólna – składa się ze wszystkich wydarzeń towarzyszących. Społeczność Gimnazjum nr 14 przygotuje liczne atrakcje, takie jak stanowiska edukacyjne, olimpiadę na wesoło, konkurs wiedzy historycznej i inne.

W ramach dodatkowych działań zachęcamy do współtworzenia klimatu tej imprezy wszystkich chętnych, stowarzyszenia lokalne, instytucje kultury itp.

Program imprezy (propozycja):
Sobota 30 września 2017
Teren otwarty od godziny 10:00
11:00 – Otwarcie Dni Kultury Antycznej
11:30-13:00 – Konkurs teatralny
12:00-13:00 – Olimpiada antyczna na wesoło
13:00-14:00 – Turniej bojowy wojowników starożytnych
14:00 – Rozdanie nagród w konkursie teatralnym oraz bojowym
14:30 – Pokaz mody starożytnej i średniowiecznej
15:00 – Karaoke dla młodzieży i dorosłych
16:00-17:00 – Turniej bojowy wojowników średniowiecznych o nagrodę Fundacji Społeczeństwo i Demokracja
18:00 – Zakończenie Dnia Kultury Antycznej, zamknięcie terenu

Przez cały czas trwania imprezy funkcjonować będą stoiska przygotowane przez Społeczność Gimnazjum nr 14, obozowiska historyczne, kramy rzemieślnicze oraz będą prowadzone zabawy dla dzieci i dorosłych z torem łuczniczym i oszczepniczym łącznie.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.