DKF Psycho mUWi: „Pod ochroną”

Zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu DKF Psycho mUWi, które odbędzie się w Kinie Muranów 25 marca o godzinie 20.00. W planach projekcja argentyńskiego filmu „Pod ochroną”, do którego zdjęcia robił Wojciech Staroń – twórca „Lekcji argentyńskiej”, a także dyskusja z zaproszonym gościem – paniąAgnieszką Machnowską – psycholożką, psychoterapeutką, absolwentką psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz kursów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Doskonali swoje kompetencje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie integracyjnym.
Certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Ukończyła wiele kursów z zakresu praw człowieka i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. Warsztaty Praw Człowieka dla Studentów (Helsinska Fundacja Praw Człowieka), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Praca ze Sprawcą Przemocy wg Modelu z Duluth. Prowadzi szkolenia dla specjalistów; wykłada w ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie i grupy rozwoju osobistego.
Na spotkaniu rozmawiać będziemy o niezwykle ważnym temacie, jakim jest właśnie przemoc w domu.