Digital Play Festival w Studio

Polsko – amerykański Digital Play Festival
Projekt Culture.pl oraz Stage Raw in Los Angeles

Wydarzenie połączy transmisją na żywo dwa miejsca w tym samym czasie. W dniu 21 marca o godz. 22:00 w Teatrze Studio w Warszawie oraz w Boston Court Theatre w Los Angeles o godz. 13:00 czasu lokalnego odbędzie się pierwsza edycja Digital Play Festival.

Na deskach Teatru Studio, gospodarza edycji w Polsce, aktorzy kilku scen warszawskich zaprezentują efekty projektu w postaci 5-minutowych czytań performatywnych utworów stworzonych przez grupę młodych, obiecujących polskich dramatopisarzy w odpowiedzi na teksty sceniczne z USA autorstwa Sheilli Callaghan, Roberta o’Hara, Alice Tuan oraz Lucasa Hnatha.

Jednocześnie, z Boston Court Theatre w Los Angeles, odbędzie się transmisja na żywo koncertu czytań performatywnych 5-minutowych tekstów scenicznych młodych i obiecujących studentów z Ameryki. Aktorzy scen Los Angeles zaprezentują odpowiedzi na dramaty autorstwa Wojtka Ziemilskiego, Doroty Masłowskiej, Magdy Fertacz oraz Szczepana Orłowskiego. Reżyserii tych tekstów podejmą się: Mark Seldis, Monica Payne, Katharine Noon, Nancy Keystone, Matthew McCray oraz Jon Rivera.

Cykl w Warszawie zaprezentuje czytania utworów:

Michała Kmiecika w reż. Agnieszki Glińskiej, Szczepana Orłowskiego w reż. Radosława Rychcika, Michała Szymaniaka w reż. Anastazji Gonery oraz Mariusza Więcka w reż. Pawła Łysaka.

Oprawę muzyczną podczas festiwalu zapewni zespół Noise of wings (Ray Dickaty/Maciek Rodakowski/Wojtek Traczyk).

Celem projektu jest wymiana, w rezultacie której powstaną nowe sztuki inspirowane i wchodzące w dialog z tekstami uznanych dramatopisarzy. W ujęciu krótkiej formy scenicznej, jaką jest czytanie performatywne, całość stworzy bezprecedensowe wydarzenie dramatyczne umożliwiające spotkanie dwóch odrębnych kultur.

Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu, Polish Theatre Month, zainicjowanego przez Culture.pl, podczas którego w Los Angeles zostanie zaprezentowany szereg sztuk i czytań performatywnych powstałych na podstawie tekstów polskich artystów, w tym Magdy Fertacz oraz Doroty Masłowskiej.

wstęp wolny

Oprawę muzyczną podczas festiwalu zapewni zespół Noise of wings (Ray Dickaty/Maciek Rodakowski/Wojtek Traczyk).

Celem projektu jest wymiana, w rezultacie której powstaną nowe sztuki inspirowane i wchodzące w dialog z tekstami uznanych dramatopisarzy. W ujęciu krótkiej formy scenicznej, jaką jest czytanie performatywne, całość stworzy bezprecedensowe wydarzenie dramatyczne umożliwiające spotkanie dwóch odrębnych kultur.

Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu, Polish Theatre Month, zainicjowanego przez Culture.pl, podczas którego w Los Angeles zostanie zaprezentowany szereg sztuk i czytań performatywnych powstałych na podstawie tekstów polskich artystów, w tym Magdy Fertacz oraz Doroty Masłowskiej.