Bruegel w towarzystwie. Pokaz specjalny

Na wystawie poświęconej Bruegelowi Starszemu – obok „Polowania na dzikie króliki” – będzie można zobaczyć ponad 30 rycin według jego rysunków, wykonanych przez antwerpskich rytowników, z którymi współpracował. Dzieła o zróżnicowanej tematyce ukazują nowatorskie rozwiązania w zakresie pejzażu, inne – utrzymane w konwencji alegorii – są uniwersalną przypowieścią o świecie. Sceny rodzajowe wprowadzają widza we współczesne artyście realia (kiermasz, odpust, codzienne życie wsi).

Dowcip, znakomite obserwacje, umiejętności techniczne powodowały, że Bruegel był i jest jednym z ulubieńców zarówno koneserów sztuki, jak i szerokiej publiczności. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. „Polowanie na dzikie króliki”, „Przypowieść o Dobrym Pasterzu”, „Przypowieść o Pannach Mądrych i Głupich”, „Zmartwychwstanie”, „Sąd Ostateczny”, „Alchemik”, „Kiermasz św. Jerzego” oraz prace z cyklów „Siedem cnót” oraz „Wielkie pejzaże”.

Wybór został poszerzony o niewielką prezentację źródeł inspiracji, jakimi były prace Hieronima Boscha oraz przykładowe ryciny powstałe według rysunków Bruegela, lecz nieco później, już po jego śmierci. W tej grupie znajduje się dzieło wyjątkowe: jedyny zachowany egzemplarz cyklu „Małe pejzaże”, dokumentujący pierwotny układ kompozycji.

____

Z okazji przypadającej w tym roku 450. rocznicy śmierci Bruegela oraz 350. rocznicy śmierci Rembrandta Muzeum Narodowe w Warszawie wpisuje się w międzynarodowe obchody uczczenia obu artystów, organizując dwa odrębne pokazy ich grafik. Zaprezentowane zostaną dzieła od najwcześniejszych po dojrzałe, najwybitniejsze – wszystkie pochodzące z czasów życia artystów (a nie, jak to się nierzadko zdarza w przypadku grafiki, odbitki wykonane z zachowanych płyt znacznie później, sto i więcej lat po śmierci twórcy).

Bruegel i Rembrandt są znani głównie jako znakomici malarze, ale zajmowali się również grafiką. Obaj odwoływali się do tradycji, jednak ich szczególnie twórcze osobowości powodowały, że była ona dla nich jedynie źródłem inspiracji, a nie gotowych rozwiązań. Twórczość Bruegela i Rembrandta dzieli okres blisko stu lat różnicy w rozwoju techniki i zmiany stylu w sztuce. Zasadnicza różnica między artystami polega na odmiennym podejściu do medium graficznego.

Bruegel wykonał własnoręcznie tylko jedną akwafortę („Polowanie na dzikie króliki”, które zostanie zaprezentowane na pokazie), ale opracował liczne rysunki-projekty przeznaczone do przeniesienia w techniki graficzne przez zawodowych rytowników. Rembrandt natomiast traktował grafikę jako autonomiczne medium. Nie tylko sam opracowywał kompozycje na płycie, ale własnoręcznie je odbijał, eksperymentując we wszystkich zakresach – od sposobu opracowywania płyty po rodzaje użytego do odbitek papieru – wciąż poszerzając, jak nikt przed nim, możliwości techniczne dla oddania swych artystycznych koncepcji.

____

Bruegel w towarzystwie | Bruegel in Company

Pokaz specjalny z cyklu Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie
4 października – 3 listopada 2019
Kurator: Joanna A. Tomicka
Curator: Joanna A. Tomicka