ARCYDZIEŁA NA FORTEPIAN Franz Schubert

ARCYDZIEŁA NA FORTEPIAN

8 września 2016 r. (Cz) 19:00 | Mazowiecki Instytut Kultury

KONCERT
Aleksandra Świgut – fortepian

PROGRAM

Franz Schubert
4 Impromptus op. 90 D 899
nr 1 c-moll
nr 2 Es-dur
nr 3 Ges-dur
nr 4 As-dur

WYKŁAD
Dr Agnieszka Chwiłek – Instytut Muzykologii UW
Liryzm i epika w <<Impromptus>> Franza Schuberta
Po koncercie dyskusja z udziałem publiczności

Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury

Bilety: 15 zł

WYKONAWCY

Aleksandra ŚWIGUT - pianistka urodzona w Nowym Sączu. W latach 2011-2013 studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Warszawie w klasie prof. P. Palecznego. Obecnie jest dyplomantką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Wojciecha Świtały oraz prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej. Fakultatywnie studiuje grę na fortepianie historycznym w klasie mgr Katarzyny Drogosz, a w 2014 roku uzyskała dyplom w klasie klawesynu mgr Małgorzaty Sarbak. Studiowała także w Guildhall School of Music and Drama w Londynie pod kierunkiem Davida Dolana.

Dr Agnieszka CHWIŁEK - muzykolog, absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska pt. Fugi w twórczości Karola Szymanowskiego napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Helman). W latach 1994-2002 była asystentką w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki IM. W roku 2002 przedstawiła dysertację doktorską Cykle fortepianowe Roberta Schumanna. Estetyczna idea jedności i jej techniczna realizacja przygotowaną również pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Helman. Specjalizuje się w zagadnieniach historii muzyki XIX i XX wieku i analizie dzieła muzycznego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół twórczości Roberta Schumanna, Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego oraz muzyki fortepianowej XIX wieku.