ANNA MARIA JOPEK & Friends „Ulotne”

„Ulotne” wymyka się konwencjom i stylom. Zawieszone między gatunkami i poza czasem, kontempluje urodę słowiańskiej duszy w muzyce. Znajdziemy tu parafrazy tematów klasycznych i ludowych, poezje i improwizacje, jazz i balladę.

Ta muzyka sama toruje sobie drogę i tworzy własny, odrębny nurt w muzyce świata.

Z tego, co tradycyjne i polskie, otwiera przestrzeń dla uniwersalnej sztuki improwizacji i współczesnego języka, jedności w muzyce i poprzez muzykę.

Na scenie usłyszymy wyjątkowe osobowości polskiej sceny klasycznej i jazzowej, a repertuar rozciągający się od Kolberga po premierowe kompozycje zabrzmi w pastelowych aranżacjach Krzysztofa Herdzina i Krzesimira Dębskiego.