8. Przegląd Kina Rosyjskiego „Zrozumieć Rosję”

Kino rosyjskie to obecnie bez wątpienia jedna z najciekawszych kinematografii świata. Jest szansa, aby poznać choć jej niewielki fragment, bowiem kino „Świt” już w lutym zaprasza kinomanów na przegląd filmu rosyjskiego pod hasłem „Zrozumieć Rosję”.

Co roku z olbrzymiej rosyjskiej produkcji filmowej dociera do Polski zaledwie kilka filmów, które przeważnie wyświetlane są krótko i z reguły w kinach studyjnych, przez co polski widz nie może wyrobić sobie zdania na temat kinematografii naszego sąsiada. Kino „Świt” stara się raz do roku zapełnić tę lukę i zebrać ciekawy zestaw filmów, który będzie pewnym przekrojowym spojrzeniem na to, co najciekawszego dzieje się w filmowym świecie rosyjskim. Już po raz ósmy widzowie, którzy odwiedzą kino „Świt” będą mogli zobaczyć nowe i starsze rosyjskie produkcje, wysłuchać prelekcji i porozmawiać o obejrzanych filmach.
A w tym roku będzie co oglądać. Już same nazwiska mówią nam wiele: Zwiagnicew, Bałabanow, Michałkow, Bodrow (młodszy). Wielką reklamę kinu rosyjskiemu zrobił ostatnio przenikliwy w wymowie i zakazany w Rosji „Lewiatan” Andrieja Zwiagincewa, który także zobaczymy w „Świcie”. Film owacyjnie przyjęty przez publiczność europejską daje nam niezwykle czarny obraz Rosji współczesnej. Również daleki od sielanki obraz współczesnej Rosji przynosi nam też film Aleklsandra Wieledinskiego „Geograf przepił globus”. W lżejszym dużo nastroju o współczesnej Rosji mówi Anna Melikian w filmie „Mars”, uciekając po trosze do poetyki baśni. Z kolei film „Rosja 88” to pierwszy film rosyjski o rodzimych neofaszystach. Szerszą podbudowę kulturową i historyczną do zrozumienia współczesnej Rosji daje niezwykły film Nikity Michałkowa „Anna od 6 do 18”, w którym rosyjski mistrz zestawia dorastanie swej córki Anny z przemianami społeczno-politycznymi w Rosji, rysując nam spójną wizję systemu niszczącego naród rosyjski i odbierającego mu z premedytacją tożsamość, historię, kulturę, religię. Warto też zwrócić uwagę na kultowy film „Igła” z gwiazdą rocka Wiktorem Cojem, a także innym muzykiem zaczynającym karierę filmową – Piotrem Mamonowem. Miłośnicy przedwcześnie zmarłego Aleksieja Bałabanowa na pewno z przyjemnością obejrzą jeden z jego pierwszych filmów „Radosne dni”.
Tradycyjnym uzupełnieniem przeglądu w Świcie będą prelekcje Mikołaja Wojciechowskiego, wybitnego znawcy filmu rosyjskiego.

Repertuar:

Piątek 20 II

g. 17.00
„Mars”, reż. A. Melikian, 2004, 100 min.

g. 19.00
„Portret o zmierzchu” reż. A. Nikonowa, 2012, 105 min.

Sobota 21 II

g. 15.00
„Rosja 88”, reż. P. Bardin, 2009, 104 min. wstęp wolny

g. 17.00
„Zanim noc nas nie rozdzieli”, reż. B. Chlebnikow, 2012, 71 min.

g. 19.00
„Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków”, reż. A. Fiedorczenko, 2012, 106 min.

Niedziela 22 II

g. 15.00
„Igła”, reż. R. Nugmanow, 1988, 81 min. wstęp wolny

g. 17.00
„Anna od 6 do 18”, reż. N. Michałkow wstęp wolny

g. 19.00
„Córki mafii”, reż. S. Bodrow, 2001, 83 min. wstęp wolny

Wtorek 24 II

g. 17.00
„Radosne dni”, reż. S. Bałabanow, 1991 r., 86 min. wstęp wolny

g. 19.00
„Lewiatan” reż. A. Zwiagincew, 2014, 140 min.

Środa 25 II

g. 19.00
„Geograf przepił globus”, reż. A. Wieledinski, 2014, 120 min.