4 utwory na 4 kontrabasy / Warszawska Jesień Klubowo / koncert

4 utwory na 4 kontrabasy w tym 3 zamówienia i 1 kolektywna improwizacja.
Artur Zagajewski, Jan Duszyński, Håkon Thelin przyjęli zamówienie Warszawskiej Jesieni Klubowo i swoje utwory dedykują sześciu wirtuozom. Są nimi:
czterech kontrabasistów, jeden akordeonista oraz Bar Studio.

Jak przemówi klub, gdy rozegra się potyczka współczesnych klasyków?

Wykonawcy:
Piotr Domagalski, Łukasz Owczynnikow,Tomasz Januchta, Ksawery Wójciński – kontrabasy
Eneasz Kubit – akordeon ćwierćtonowy
Bar Studio – klub

[KOMPOZYTORZY//UTWORY:]
Artur Zagajewski
Modulor (2017)**
na akordeon ćwierćtonowy i cztery kontrabasy
(zamówienie Warszawskiej Jesieni i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)

Jan Duszyński
Green Grass, yeah (2017)**
na cztery kontrabasy
(zamówienie Warszawskiej Jesieni i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)

Håkon Thelin
Høstlått (2017)**
na cztery kontrabasy
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)

Improwizacja kolektywna kontrabasistów