37. Warszawskie Spotkania Teatralne

Warszawskie Spotkania Teatralne czyli najciekawsze spektakle dla dorosłych i dzieci nie pokazywane dotąd w Warszawie. 

Dokładny repertuar dostępny na stronie: http://www.warszawskie.org/