32. Warszawskie Spotkania Muzyczne / muzyka dawna

15 maja 2018, wtorek, godz. 19:00 
Kościół Ewangelicko-Reformowany
al. Solidarności 74

WYKONAWCY:

Schola Gregoriana Pragensis
:
Hasan El-Dunia
Marek Šulc
Stanislav Předota
Ondřej Maňour
Tomáš Lajtkep
Michal Medek
Ondřej Holub
David Eben – kierownictwo artystyczne

Prowadzenie koncertu: Paweł Gancarczyk

PROGRAM:

„Europejskie spotkania – trzy muzyczne stulecia”

Z Paryża do Pragi: muzyka czasów Karola IV
- Cantio „Plebs Domini”
- Guillaume de Machaut (ok. 1300–1377): Dame je sui cilz qui vueil / Fins cuer doulz
- Lectio de homilia beati Augustini
- Responsorium „Vibrans miles”
- Conductus „Redit aetas aurea”
- Cantio „Ad te mens”
- Cantio „Buóh všemohúcí”
- Christus surrexit vinctos / Chorus nove / Christus surrexit

Czechy XV wieku: utrakwiści i Piotr Wilhelmi z Grudziądza
- Antiphona „Nigra sum”
- Piotr Wilhelmi z Grudziądza (1392–po 1452): Presidiorum erogatrix
- Tractus „Laus tibi Christe filio”
- Piotr Wilhelmi z Grudziądza: Poligena exanimes
- Piotr Wilhelmi z Grudziądza: Presulis eminenciam
- Sequentia „Sacerdotem Christi Martinum”
- Piotr Wilhelmi z Grudziądza: Presulem ephebeatum

W kręgu reform: muzyka XVI wieku
- Zpívejme věrní společně
- Johann Walther (1496–1570): Vater unser im Himmelreich
- Kyrie Godt is gecomen
- Offertorium „De profundis”
- Michael Praetorius (1571–1621): Aus Tiefer Not schrei ich zu dir
- Ihesum corde colite – Ons is gheboren
- Anonim / Valentin Triller (zm. 1573?): Komb güttiger unnd trewer Got / Ein reicher milter Geist
- Johann Walther: O lux beata Trinitas

WSTĘP WOLNY